jueves, junio 28, 2012

Frase CeltaAn neach nach cìnn na chada, cha chìnn e na dhuisg.

Aquél que no descansa en su sueño, no descansa cuando despierta.